Przejdź do głównej zawartości

Posty

Chwila.

Przed Bogiem liczy się tylko ta chwila, w której mogę odrzucić Jego wezwanie, albo podjąć konkretne działania i pracować z Ojcem w winnicy mojego życia.
Najnowsze posty

Co porusza gwiazdy?

Każdy byt jest poruszany zgodnie ze swoją naturą.
Ogień unosi się ku górze.
Kamień spada w dół.
Roślina kwitnie i wydaje owoc.

A człowiek...
Teologia podaje, że człowiek zawsze dąży do szczęścia, wybierając to co wydaje mu się dobrem.
A czym jest szczęście i co jest dobre dla człowieka?

Człowiek poruszany jest przez MIŁOŚĆ, bo dla niej został stworzony.

1J 4:16 pau "(16) My to poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, którą Bóg ma względem nas. Bóg jest miłością i kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg przebywa w nim."

Skąd wzieły się cierpienie i śmierć?

Cierpienie i śmierć to następstwa grzechu.
Zle użyta wolność wprowadziła w przestrzeń stworzenia obszary niezbawienia.
List do Rzymian określa to jako dotkniecie stworzenia marnością.
Ofiara Jezusa usunęła główny skutek grzechu, czyli śmierć duszy, ale widocznie inne jego skutki pozostały.
Pozostały one w tym celu, aby świadomie złączone z Ofiarą Jezusa stały się źródłami zasług.

Świadomie przyjmując te obszary niezbawienia, łącząc się z posłuszeństwem Jezusa do śmierci krzyżowej, dopełniamy zbawienia we własnym życiu.

Pytanie o sens.

Czy śmierć i cierpienie mają sens?
Jako owoce grzechu są złe i bezsensowne.
Jezus jednak przez Swoje posłuszeństwo Ojcu przemienił bezsensowną zbrodnię, przyjmując ją, w źródło zasług i zadośćuczynienia.
Jeśli swoje cierpienia ofiarujemy w jedności z Nim, to powiększamy ten skarbiec.

Śmierć.

Bóg nie stworzył śmierci i cierpienia, są one skutkiem tego,że w nasz świat wkroczył grzech.
Jezus w posłuszeństwie Ojcu przyjął cierpienie i śmierć i przemienił jej w narzędzie zniszczenia grzechu.

Prośba.

Proszę Ducha Świętego aby napełnił moje serce Miłością.
Rz 5:5 pau "(5) A nadzieja nie może zawieść, ponieważ miłość Boga wypełniła nasze serca przez Ducha Świętego, który jest nam dany."
Rz 8:15 pau "(15) Nie przyjęliście przecież ducha niewoli, aby trwać w lęku, ale przyjęliście Ducha, który czyni was dziećmi. W Nim wołamy: Abba, Ojcze!"
Proszę Jezusa aby Jego życie było moim i żebym razem z Nim był przybity do Krzyża.
Ga 2:20 pau "Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A jeśli żyję teraz na świecie, to żyję dzięki wierze w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie."
Ga 2:19 pau "(19) Ja przez Prawo umarłem dla Prawa, aby żyć dla Boga. Z Chrystusem zostałem
ukrzyżowany."

Proszę Ojca aby uczynił mnie swoim dzieckiem, dając mi udział w Swojej Naturze.
Ef 1:5 pau "On przeznaczył nas, abyśmy się stali Jego przybranymi dziećmi przez Jezusa Chrystusa. Takie było upodobanie Jego woli,"
2P 1:4 pau "Przez nie otrzy…